Zakres działania Inspektora obrony cywilnej i spraw obronnych
 1. Inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej UR podporządkowaną Rektorowi.
 2. Do zakresu działania Inspektora obrony cywilnej i spraw obronnych należą wszystkie sprawy związane z realizacją zadań obronnych, w szczególności:
  • działalność planistyczna w zakresie realizacji zadań obronnych, i powszechnej samoobrony;
  • przygotowanie zarządzeń i wytycznych dotyczących realizowanych zadań;
  • organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do przygotowania jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji zadań obronnych, ochrony ludności
   i powszechnej samoobrony;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących stanów gotowości obronnej Uczelni;
  • organizowanie działalności systemu kierowania Uczelnią w warunkach zagrożenia;
  • prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP;
  • organizowanie szkoleń i treningów z uwzględnieniem zadań wykonywanych
   w okresie zagrożenia i w czasie wojny;
  • kontrolowanie realizacji zadań w zakresie obronności, ochrony ludności
   i powszechnej samoobrony;
  • prowadzenie działalności sprawozdawczo-informacyjnej;
  • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.
 3. W zakresie działalności obronnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony Referat współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Krakowa, instytucjami administracji wojskowej, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami na terenie m. Krakowa.
 4.  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Monika Marszalik